Februari Maand van de
Medezeggenschap

Bekijk alle activiteiten die gedurende de maand februari plaatsvinden

Over de maand van de Medezeggenschap

De Maand van de MZ is bedoeld om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in vele organisaties. Tijdens deze maand worden door verschillende partijen uit het MZ-netwerk workshops en/of sessies georganiseerd waar je aan kan deelnemen als MZ-lid.

Over de gehele maand februari worden door partijen uit het MZ-Netwerk workshops en of bijeenkomsten georganiseerd.

Wil je zelf een webinar of workshop organiseren? Dan kan je daarvoor contact zoeken met Shirley Mathoera

Hierbij ontvang je de hernieuwde uitnodiging voor de opening van de “Maand van de Medezeggenschap”. Helaas kon deze interessante bijeenkomst in november jl. niet doorgaan. Nu staat deze gepland op donderdag 1 februari 2024 en nodigen we je van harte uit om deel te nemen. 

De maatschappelijke opgaven waar we voor staan lijken almaar groter te worden en werken door tot op de werkvloer. Medezeggenschap kan een cruciale rol vervullen in de route naar bijvoorbeeld een (nog) inclusievere werkorganisatie of het bereiken van veilige werkomstandigheden. Ook digitalisering speelt een wezenlijke rol, waar liggen hier de kansen en bedreigingen? Hoe ga je daar concreet binnen de organisatie mee aan de slag? Wat is hiervoor nodig en wat vragen we van elkaar?

Kortom: vind je het als OR, bestuurder of commissaris/toezichthouder belangrijk om samen op te trekken in het vervullen van je maatschappelijke rol?

Doe dan op 1 februari 2024 van 14.00 tot 16.30 uur mee tijdens de opening van de “Maand van de Medezeggenschap” op Landgoed Zonheuvel te Doorn. Tijdens deze middag ervaar je hoe je met de juiste inzet van tools mooie stappen kunt zetten in het bereiken van bijvoorbeeld een veilige, digitaal fitte en nóg inclusievere organisatie. We onthullen hoe je optimaal samenwerkt en wat de valkuilen zijn.

Programma

We nodigen demissionair minister Karien van Gennip uit om samen met Ruben Houweling de (voorzitter CBM), Jaap Jongejan (voorzitter BVMZ) en Shirley Mathoera (voorzitter NVMZ) de Maand van de Medezeggenschap te openen. Na het plenaire gedeelte kun je deelnemen aan vier inhoudelijke, interactieve sessies. Tijdens de sessies doe je inspiratie op en krijg je handvatten aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Tot slot is er een plenaire terugkoppeling inclusief borrel!!!!

Aanmelden
Het evenement is uitsluitend bedoeld voor OR-leden, medezeggenschapsprofessionals, trainers, bestuurders, toezichthouders en HR-managers.

Aanmelden kan tot 29 januari 2024 via: academie@sbiformaat.nl geef daarbij je voorkeur voor de twee sessies aan. Klik hier voor het overzicht van de sessies. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

Ken je iemand in je netwerk voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Stuur deze uitnodiging dan gerust door.

We ontmoeten je graag op 1 februari 2024!!

Onderwerp is: Actualiteiten Reorganisatie & Sociaal Plan.

Voor de inhoud en de inschrijving kan je naar deze pagina gaan.

Speel de unieke Pallas Advocaten OR-Game

Als OR-lid ben je vaak bezig met adviestrajecten, maar hoe ga je in de praktijk als OR om met het proces van een adviesaanvraag en de belangrijkste stakeholders? 

Met het spelen van de OR-Game word je als OR-lid uitgedaagd om de rol van een van de belangrijke stakeholders, zoals de Directie, HR, (buitenlandse) Hoofdkantoor, OR of Vakbond op je te nemen. 

Vanuit jouw rol in de OR-Game wordt het adviestraject doorlopen en doe je als OR-lid kennis en inzichten op die jou beter in staat stellen om als OR strategisch een adviestraject te doorlopen en tot een advies te komen.

Hierdoor zie je als OR-lid hoe het adviestraject vanuit al deze stakeholders wordt ervaren en kan je hier in de toekomst als OR je voordeel mee doen.

Lees meer en meld je aan.

Reorganisaties. Kun je ze zien aankomen? En hoe ga je er mee om?

Basis & Beleid Organisatieadviseurs begeleidt al meer dan 30 jaar ondernemingsraden bij complexe advies- en instemmingsaanvragen. Ook voor meer alledaagse vragen rondom medezeggenschap kunt u bij ons terecht. Uit onze praktijk blijkt dat ondernemingsraden vaak verrast zijn door een reorganisatie, of de omvang en impact daarvan. Vanuit onze ervaring hebben wij een webinar samengesteld dat ingaat op hoe de OR zelf proactief aan de slag kan gaan waardoor hij minder snel verrast wordt. Ook bespreken we hoe je het best om kunt gaan met deze verandering binnen de organisatie, zelfs als die als verrassing komt.

Het webinar is op woensdag 21 februari, van 11.30 uur tot 13.30 uur.

U kunt zich opgeven via info@basisenbeleid.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en de link om deel te nemen.

In de Maand van de Medezeggenschap organiseren wij op vrijdag 23 februari een speciaal online OR-spreekuur. Dan kunt u met vragen over medezeggenschap terecht bij de adviseurs van Basis & Beleid. Vergelijkbaar met een afspraak bij de huisarts: kundig, duidelijk en ter zake.

Heeft u vragen?

  • Moet de directie de OR om advies vragen over die investering of niet?
  • Moeten we om toestemming vragen als we met de OR op training willen, of mogen we onze gang gaan?
  • Er ‘zit iets aan te komen’ en de bestuurder wil ons geheimhouding opleggen, is dat redelijk of niet?

Geen idee over het antwoord, of twijfelt u? Meld u dan aan voor het OR-spreekuur.

OR-Spreekuur: Bekijk de pagina en schrijf je in.

Ontvangst 09.00 uur

aanvang workshops: 09.30 uur
einde workshops: 12.30 uur

09.30 uur Start workshop 1 Navigator methode

Frank Dijkstra neemt je mee in de principes van de Navigator om te komen tot een proactieve ondernemingsraad. Hierbij maakt je kennis met de recent ontwikkelde tools, zoals de Navigatorkaart en het nieuwe methoden boek  https://nvgtr.nl


10.00 uur Start workshop 2 Sociaal Plan

Ondernemingsraden worden vaak geconfronteerd met sociale plannen, al dan niet als onderhandelingspartner. In deze workshop wordt op interactieve wijze de deelnemers geleid door de mogelijkheden die wel of niet kunnen en de (onderhandelings)positie die de ondernemingsraad kan innemen. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Maarten Kempen, partner bij Pallas advocaten

Locatie: Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag (in het gebouw van de SER)

Hierna is een lunch in het SER-gebouw.

Kosten voor leden: € 0,00 

Opgeven via: info@bvmp.nl

In de middag kun je dan het traditionele jaarcongres van de SOMZ bijwonen, die start om 13.30 uur, ook bij de SER. Deze wordt afgesloten met een netwerkborrel.

SOMz houdt het traditionele jaarcongres voor medezeggenschapsprofessionals deze keer op 26 februari in het SER-gebouw in den Haag, in de maand van de medezeggenschap. Het thema dit jaar is ‘medezeggenschap en klimaattransitie’. Met onder anderen als sprekers prof. Jan Rotmans (’s lands meest vooraanstaande klimaattransitiehoogleraar, verbonden aan de Erasmus Universiteit), Bas van Weegberg (binnen het DB van de FNV verantwoordelijk voor klimaat en duurzaamheid) en Roel Berghuis (tot voor kort vakbondsbestuurder voor Tata Steel Nederland en initiator van het rapport dat de Werkgroep Zeester uitbracht over de vergroening van Tata Nederland) bespreken we wat medezeggenschapsorganen moeten en kunnen met de klimaattransitie.
Inloop is om 13.30 uur. De middag wordt afgesloten met een panel en een netwerkborrel.
 
Een uitgebreider programma volgt nog.
 
U kunt zich opgeven via een bericht aan secretariaat@somz.nl. Vermeld naamen organisatie van uzelf als deelnemer, of van de deelnemer(s) die u aanmeld, dan maken we een badge op maat. Na bevestiging vanuit het secretariaat en uw betaling is uw inschrijving definitief. Komt u zonder u eerst op te geven, dan kan het zijn dat de zaal al vol is en we u moeten teleurstellen.
De toegangsprijs is € 35,-.

Ondernemingsraad en moed

Voor zichtbare en zinvolle invloed moet de ondernemingsraad af en toe een rechte rug hebben. Nu is de weg naar de rechter gelukkig lang, dus er zijn heel veel tussenstappen. Mijn ervaring is dat met het zetten van die tussenstappen de moed vanzelf groeit.

In het webinar leer je over deze stappen in de vorm van de “escalatieladder”. Ook delen we ervaringen over het (niet) hebben van moed. Daarbij hoor je enkele mooie voorbeelden.

Mooie casus en meer:

Het komt niet vaak voor dat de OR het enquêterecht inzet. In dit webinar vertel ik over een casus waarbij een moedige OR dit middel uiterst effectief inzette. In het webinar gaat het over het opbouwen van de gelijkwaardige OR-positie en wat daarvoor nodig is.

Programma

Praktische informatie

Maandag 26 februari 2024 van 10.30 tot 12.00 uur (via MS-Teams)

Aanmelden of extra informatie ontvang je via info@mvmz.nl

Kosten: 0 euro

Thema: Ondernemingsraad en moed

De HR uitdagingen voor de OR

Voor de OR is goed HR-beleid een belangrijk onderwerp. Het heeft veel impact op medewerkers. Op dit moment zijn er veel HR-uitdagingen. Het tekort aan medewerkers door de krappe arbeidsmarkt staat hierbij in veel sectoren bovenaan. Om medewerkers te vinden én vast te houden is aantrekkelijk werkgeverschap een belangrijk HR-thema. Het gaat niet alleen over goede arbeidsvoorwaarden maar ook over het inspelen op de wensen van de verschillende generaties op de werkvloer.
De OR kan veel invloed uitoefenen op het HR-beleid. Belangrijke HR-instrumenten en regelingen vallen immers onder het instemmingsrecht. Actuele kennis is daarbij van groot belang.

In deze gratis online workshop van anderhalf uur (13.30 uur – 15.00 uur), speciaal ontwikkeld voor de Maand van de Medezeggenschap, krijgen jullie een update over het vakgebied HR en de actuele thema’s. Ook is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen over de rol van de OR en het samenspel met HR.
De workshop wordt verzorgd door trainer/(HR-)adviseur Peter Regter.

Aanmelden

Op 27 februari 2024 vindt de afsluitende bijeenkomst van de Maand van de Medezeggenschap plaats met als titel ‘Zie jij het perspectief van de ander binnen de medezeggenschap?’  

Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van inzichten uit de Openingsbijeenkomst van 1 februari 2024 aan de slag met medezeggenschap over strategische onderwerpen. Onderwerpen als diversiteit en inclusie, de energietransitie of arbeidsmarktkrapte zijn belangrijk en bepalend voor de toekomst van de organisatie. Toch vindt het goede gesprek daarover tussen or, bestuurder en toezichthouder onvoldoende plaats. Diverse oorzaken zijn denkbaar: een bestuurder die niet wil, een reactieve or die zich alleen maar aan de WOR houdt, of gebrek aan kennis bij or/pvt. In deze dialoogsessie gaan onder andere or-leden, bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsprofessionals met elkaar in gesprek hoe de dialoog over strategische onderwerpen wél kan worden gevoerd en hoe de belemmeringen kunnen worden weggenomen.  

Aan de hand van de uitkomsten van deze dialoogsessie wordt een product gemaakt om organisaties op weg te helpen om via de medezeggenschap de dialoog over de langetermijnstrategie te voeren.  

Vind jij het belangrijk dat strategische medezeggenschap handen en voeten krijgt? Heb je hier ideeën over? Doe dan op 27 februari 2024 van 11:00 tot 14:00 uur mee met de dialoogsessie bij de SER. 

Aanmelden
Programma Kim Putters (voorzitter SER) opent de bijeenkomst met een bijdrage over brede welvaart, de onlangs hernieuwde SER-doelstellingen en de rol van strategische medezeggenschap. Hierna volgt, onder leiding van Ruben Houweling (voorzitter CBM), een presentatie over de actualiseringsslag van de WOR. Shirley Mathoera (NVMZ) en Jaap Jongejan (BVMZ) reflecteren kort op deze notitie en slaan hiermee een brug naar de dialoogsessie. Tijdens de dialoogsessie gaan we aan de hand van de eerder opgehaalde inzichten met elkaar in gesprek. Onder andere de vraag wat er nu onder strategische thema’s valt en wat mogelijke belemmeringen zijn om de dialoog hierover aan te gaan, komen aan bod. Het doel is om gezamenlijk tot een visie te komen. Hoe kan het morgen net anders of beter? Op deze manier dragen we bij aan duurzame en toekomstbestendige medezeggenschap. 

Aanmelden Het evenement is uitsluitend bedoeld voor or-leden, medezeggenschapsprofessionals, bestuurders, toezichthouders en HR-professionals. Meld je vooraf aan via bovenstaande aanmeldknop. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij. Aanmelden kan tot en met 22 februari 2024.
Ken je iemand uit je netwerk voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Stuur deze uitnodiging dan gerust door.   We ontmoeten je graag op 27 februari bij de SER in Den Haag.   Met vriendelijke groet,   Ruben Houweling (voorzitter CBM), Shirley Mathoera (bestuur NVMZ), Jaap Jongejan (bestuur BVMZ)

OR en organisatieverandering: hoe krijg je invloed?

Organisaties veranderen in een steeds hoger tempo. Soms zijn deze veranderingen eenmalig en hebben ze een duidelijk doel. Steeds vaker blijft de organisatie in verandering. Dan is het moeilijk om als medezeggenschap invloed uit te oefenen. Hoe maak je je invloed als OR zo groot mogelijk? Wat zijn ’toppers’ en wat zijn ‘stoppers’ om meer invloed te krijgen? Bereid je alvast voor op meer verandering met deze workshop!

In deze gratis online workshop van anderhalf uur (10.00 uur – 11.30 uur), speciaal ontwikkeld voor de Maand van de Medezeggenschap, maak je kennis met deze aanpak en pas je een onderdeel toe.
De workshop wordt verzorgd door organisatieadviseurs Geertrude van Amerongen en David Gerritsen.

Aanmelden

De maand van de medezeggenschap gestart met een interview waarbij aanwezig alle betrokken partijen (partners) uit het MZ-Netwerk.

Februari Maand van de MZ

Klik op onderstaande button en lees meer over de partners die een bijdrage leveren aan de ‘Maand van de MEDEZEGGENSCHAP’ om zo aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap heeft in bedrijven en organisaties. 

Februari maand van de medezeggenschap
NvMZ
BVMP
SER
MNO
SomZ
Vasmo
Alliantie Medezeggenschap en governance